Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích je veřejná vysoká škola univerzitního typu. Tvoří ji osm fakult a vysokoškolský ústav. Profiluje se jako univerzita výzkumná s orientací zejména na problematiku přírodních, sociálních a humanitních věd.
tel.: +420 389 031 111
email:
web: www.jcu.cz
České Budějovice , Branišovská 1645/31a
Počet položek: 1položek na stránku: 1