Prohlášení o shodě zpracujeme včetně technické dokumentace dle NV, zkoušek a vydání prohlášení o ES shodě, ES prohlášení a CE prohlášení podle zákona č.22/1997 Sb., dále návody k používání, certifikát CE, konzultace a školení k dané problematice.
tel.: +420 545 235 822
email:
web: www.akptesting.cz
Brno-Maloměřice, Proškovo náměstí 101/21
Akreditovaná zkušební laboratoř betonu a stavebních hmot. Provádíme návrhy litých i stříkaných bet. směsí, zkušebnictví čerstvého i ztvrdlého betonu a konstrukcí, kontrolní a průkazní zkoušky dle ČSN, TKP, technolog. poradenství. Působnost celá ČR.
tel.: +420 244 910 945
email:
web: www.betonbohemiazl.cz
Zdiby-Přemyšlení, U Rybníka 8
Provádíme certifikace a zkoušení, jsme autorizovaná a notifikovaná osoba, certifikační orgán, provádíme evropská technická schválení, systémy jakosti. Praktikujeme energetické poradenské středisko pro úspory energií a soudně znalecký ústav.
tel.: +420 281 017 111
email:
web: www.csias.cz
Praha-Hostivař, Pražská 810/16
Zabýváme se vývojem technologií tváření a tepelného zpracování a výzkumem kovových materiálů včetně nanomateriálů. Jsou vyvíjeny technologie kování, válcování, protlačování, zušlechťování, žíhání, chemicko-tepelného a kryogenního zpracování aj.
tel.: +420 377 197 311
email:
web: www.comtesfht.cz
Dobřany, Průmyslová 995
Nabízíme posuzování shody pro CE, zkoušky elektrické bezpečnosti, EMC, homologace, klimatické a mechanické zkoušky, kalibrace, certifikáty a značky - ESČ, CB, CCA, ENEC, HAR. Dále nabízíme certifikace ISO 9001, 14001, 13485, 18001, 20000 a 27000.
tel.: +420 266 104 111
email:
web: www.ezu.cz
Praha-Troja, Pod Lisem 129/2
Jsme zaměřeni na výzkum pro bezpečnost a komfort řízení letu ultralehkých letadel, zpracování obrazových informací, rozpoznávání obrazů korelačními metodami. Spolupráce na zajímavých projektech s talentovanými studenty na brněnských vysokých školách.
tel.: +420 545 215 449
email:
web: www.oprox.cz
Brno-Černá Pole, Lesnická 790/14
Firma se zabývá obchodní činností v oblasti průmyslové kontroly. Zastupujeme firmy Agfa, Yxlon, Helling, Joel. RTG filmy a přístroje, kapilární prostředky, UZ sondy, měrky, měrky a etalony, magnetické přístroje a zařízení, vyvolávací automaty.
tel.: +420 222 500 102
email:
web: www.papco.cz
Praha-Prosek, Litvínovská 609/3
Provozujeme akreditovanou zkušební laboratoř č. 1144. Laboratorně vyšetřujeme potraviny, krmiva, vodu, biologické materiály, léčiva a kosmetické přípravky. Laboratorní diagnostika infekčních a neinfekčních chorob a onemocnění zvířat včetně BSE a...
tel.: +420 585 225 641
email:
web: www.svuolomouc.cz
Olomouc-Nové Sady, Jakoubka ze Stříbra 462/1
Nabízíme zákazníkům zkoušení, posuzování shody a certifikaci výrobků pro trhy EU i mimoevropské. Certifikace GOST R, UkrSEPRO, inspekční činnosti, certifikace SMJ, služby kalibrační laboratoře, poradenství, školení.
tel.: +420 541 120 111
email:
web: www.szutest.cz
Brno-Medlánky, Hudcova 83/56
Služby výzkumné a akreditované zkušební organizace pro zkoušky pevnosti, únavy, metalografii, tečení, korozi. Zkušební organizace svařování. Vyrábíme protikorozní povlaky, kluznou folii METALOPLAST, výrobky z PTFE a teflonu, permanentní magnety.
tel.: +420 222 726 559
email:
web: www.svum.cz
Praha-Běchovice, Podnikatelská 565
Poskytujeme služby v oblasti výzkumu a akreditovaného zkušebnictví - zkoušky chemické, materiálové, únavové, seismické odolnosti a otřesuvzdornosti, hluk, vibrace, metalurgie, žárové nástřiky, výpočty pevnostní, dynamické a proudění.
tel.: +420 379 852 275
email:
web: www.skodavyzkum.cz
Plzeň-Jižní Předměstí, Tylova 1/57
Jsme autorizovaná osoba 204, notifikovaná osoba 1020-CE, certifikační orgán na výrobky. Zajišťujeme služby v oblastech systémů jakosti, EMS, inspekční orgán, akreditované zkušební a kalibrační laboratoře, GOST R, metrologie, zastoupení PROCEQ SA.
tel.: +420 286 019 400
email:
web: www.tzus.eu
Praha-Prosek, Prosecká 811/76
Autorizovaná, notifikovaná osoba, certifikační orgán, zkušební laboratoř ČIA, provádí certifikaci a zkoušení stavebních výrobků, systémů managementu jakosti ISO 9001, EMS 14001, BOZP 18001, ISMS 17799, znalecké posudky a certifikáty kvality.
tel.: +420 271 751 148
email:
web: www.vups.cz
Praha-Hostivař, Pražská 810/16
Počet položek: 13položek na stránku: 1