Naším cílem je podporovat rozvoj komunitních nadací a organizací, které se komunitními nadacemi chtějí stát, podporovat jejich vzájemné kontakty a spolupráci.
tel.: +420 475 211 633
email:
web: www.akncr.cz
Ústí nad Labem-centrum, Koněvova 1697/18
Prosazuje rovnou spolupráci se státní správou, samosprávou i širokou veřejností při poskytování a rozvoji sociálních služeb. Zajišťuje informační servis pro své členské organizace - poskytovatele těchto služeb.
tel.: +420 222 587 455
email:
web: www.crho.org
Praha-Žižkov, Českobratrská 274/9
Poskytování komplexních sociálních služeb lidem z okraje společnosti a krizové životní situace. Provoz celorepublikové banky šatstva, azylového ubytování, sociální rehabilitace.
tel.: +420 491 524 342
email:
web: www.diakoniebroumov.org
Broumov-Velká Ves, Husova 319
Pomoc osobám v obtížné životní situaci, sociálně slabým, osobám bez domova, sběrná a výdejní místa materiální pomoci, šatníky pro sociálně slabé. Podrobnější informace na webových stránkách.
tel.: +420 224 316 800
email:
web: www.diakonie-strom.cz
Praha-Vršovice, Vršovická 1461/64
Podpora neziskových organizací, poradenské služby v oblasti firemního a individuálního dárcovství, plánování dobročinnosti a filantropie.
tel.: +420 475 201 023
email:
web: www.komunitninadace.cz
Ústí nad Labem-centrum, Koněvova 1697/18
Cílem nadace je pomoci lidem se zdravotním postižením vrátit se zpátky do života. Přispívá na vozíky, na odstranění architektonických bariér, ale i na počítače a vzdělávání. Provozuje také Burzu práce.
tel.: +420 224 214 452
email:
web: www.bariery.cz
Praha-Staré Město, Melantrichova 504/5
Nadace pomáhá dětem a studentům se zrakovým postižením ve věku 0-25 let. Jejím posláním je umožnit těmto dětem integraci do společnosti, vzdělání a společenských aktivit. Finanční prostředky a dary jsou rozdělovány na konkrétní projekty.
tel.: +420 235 097 611
email:
web: www.nadaceleontinka.cz
Praha-Jinonice, Radlická 714/113a
Podpora ekologických projektů ve všech regionech České republiky.
tel.: +420 274 816 727
email:
web: www.nadacepartnerstvi.cz
Praha-Hodkovičky, Nad lesem 154/11
Naše organizace usiluje o vybudování ubytovacích zařízení určených pro rodinné příslušníky a blízké osoby těžce nemocných dětí, hospitalizovaných v různých nemocničních zařízeních. Realizováním těchto projektů chceme zlepšit léčení malých pacientů.
tel.: +420 222 007 350
email:
web: www.rmhc.cz
Praha-Liboc, Evropská 634/204
Jsme nevládní organizace, která se zaměřuje na prevenci a léčbu slepoty v rozvojových zemích a na systémovou podporu osob s postižením. Patříme k členům evropské konfederace nevládních organizací LIGHT FOR THE WORLD.
tel.: +420 222 365 531
email:
web: www.svetloprosvet.cz
Praha-Braník, Zelený pruh 1560/99
Pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem. Podporování nemocničních zařízení, stacionářů a dětských domovů. Organizace charitativních večerů.
tel.: +420 284 840 516
email:
web: www.zivotdetem.cz
Praha-Libeň, Lindnerova 998/6
Počet položek: 11položek na stránku: 1