Politická strana, která se hlásí k hodnotám a tradicím pokrokového levicového hnutí. Hájí zájmy neprivilegovaných občanů, kteří svou prací vytvářejí duchovní a materiální hodnoty. Dlouhodobým programovým cílem je socialismus.
tel.: +420 222 897 471
email:
web: www.kscm.cz
Praha-Nové Město, Politických vězňů 1531/9
Cílem strany je rozšířit práva občanů a vyvést zemi z ekonomické krize, prosazováním změny volebních a dalších zákonů. Strana je proevropská a podporuje zásady sociálně tržní ekonomiky. Prostředkem k dosažení těchto cílů je úspěch ve volbách.
tel.: +420 731 408 480
email:
web: www.spoz.cz
Praha-Nové Město, Opletalova 1418/23
Počet položek: 2položek na stránku: 1