Vyhledávání podnikatelských kontaktů českých, belgických a lucemburských firem pro členy komory.
tel.: +420 221 890 737
email:
web: www.cblchamber.cz
Praha-Karlín, Thámova 181/20
Posláním komory je podpora rozvoje obchodních vztahů mezi Českou republikou a Afghánistánem.
tel.: +420 224 828 905
email:
web: www.obchodnikomora.cz
Praha-Nové Město, Myslíkova 173/25
Obchodní komora, člen Všeobecného svazu arabských obchodních komor. Poskytování služeb českým a arabským podnikatelským subjektům.
tel.: +420 773 131 858
email:
web: www.czaok.cz
Praha-Vysočany, Freyova 82/27
Obchodní komora poskytuje informace o možných obchodních partnerech v obou zemích a o základních podmínkách vzájemných obchodních styků. Zajišťujeme překlady a tlumočení v polském jazyce.
tel.: +420 596 612 230
email:
web: www.opolsku.cz
Ostrava-Moravská Ostrava, Janáčkova 1426/10
Navazování nových obchodních kontaktů, podpora a rozvoj hospodářských česko-francouzských vztahů, převážně pro MSP; studie a prospekce trhu, obchodní zastoupení, vzdělávání, akce pro členy, pronájem kancelářských prostor, virtuální kanceláře.
tel.: +420 224 833 090
email:
web: www.ccft-fcok.cz
Praha-Karlín, Pobřežní 620/3
Poskytování asistence italským a českým společnostem v oblasti informací, konzultaci služeb, organizace prezentací a uvádění na trh.
tel.: +420 222 015 300
email:
web: www.camic.cz
Praha-Vinohrady, Čermákova 1314/7
Obchodní databáze firem, seznam členů, přihlášky a informace o pořádaných akcích.
tel.: +420 225 000 345
email:
web: www.gocanada.cz
Praha-Nové Město, Klimentská 1216/46
Poskytujeme na teritoriu zemí SNS informační podporu ekonomické spolupráce, poradenské služby včetně podpory obchodní činnosti do zemí SNS.
tel.: +420 296 646 501
email:
web: www.komorasns.cz
Praha-Vysočany, Freyova 82/27
Sdružujeme české, nizozemské a jiné mezinárodně působící firmy. Účelem je podpora česko-nizozemských obchodních vztahů. Komora pořádá networking akce a obchodní obědy a čtvrtletně vydává Bulletin.
tel.: +420 257 473 740
email:
web: www.nlchamber.cz
Praha-Smíchov, Nádražní 344/25
Pořádáme koncerty klasické, jazzové a populární hudby, projekce filmů, výstavy, divadelní představení, literární besedy a konference. Nabízíme kurzy polštiny na všech úrovních pokročilosti. Můžete navštívit naši galerii, knihovnu a čítárnu časopisů.
tel.: +420 224 212 274
email:
web: www.polskyinstitut.cz
Praha-Staré Město, Malé nám. 144/1
Poskytuje podporu severským firmám podnikajících na českém trhu. Navazuje obchodní kontakty na území ČR. Informuje o obchodních příležitostech.
tel.: +420 222 314 944
email:
web: www.nordicchamber.cz
Praha-Nové Město, Václavské nám. 1282/51
Obchodní komora pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.
tel.: +420 226 002 302
email:
web: www.scok.cz
Praha-Staré Město, Ovocný trh 572/11
Počet položek: 12položek na stránku: 1