Výkon advokacie se zaměřením na občanské, obchodní a trestní právo, licenční smlouvy a franchising, nekalou soutěž, výkon rozhodnutí, exekuce.
tel.: +420 606 600 008
email:
web: www.advokat-nonstop.cz/
Humpolec, Hradská 1660
Advokátní kancelář - nabízíme zejména právo občanské, rodinné, bytové (byty a bytová družstva, společenství vlastníků) dále pak právo dědické, pracovní, obchodní, smlouvy. Řešení pohledávek a vymáhání pohledávek, směnky.
tel.: +420 603 847 052
email:
web: www.judrsplichal.cz
Praha-Nové Město, Křemencova 177/8
Poskytujeme řešení Vašich problémů v oblastech - rodinné, občanské, obchodní a trestní právo. Nabízíme služby formou poradenství i právního zastoupení. Sepisujeme smlouvy o převodu nemovitostí dále smlouvy dle občanského či obchodního zákoníku.
tel.: +420 604 204 282
email:
web: www.sweb.cz/vlasta.killianova
Praha-Vinohrady, Francouzská 75/4
Poskytování právních služeb v oblasti obchodního, občanského, autorského a trestního práva formou právních porad. Nabídka sepisování smluv.
tel.: +420 224 166 000
email:
web: www.hrudkaripa.cz
Praha-Nové Město, Vodičkova 699/30
Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby v oblasti rodinného, pracovního, občanského práva, dále převody nemovitostí, zastupování v soudních řízeních, vymáhání pohledávek, právní poradenství, včetně sepisování veškeré smluvní agendy.
tel.: +420 272 763 017
email:
web: www.judrjanatova.cz
Praha-Záběhlice, Jihovýchodní I 1619/15
Naše advokátní kancelář nabízí právní služby na území ČR, se zaměřením na trestní právo, občanské právo, obchodní právo, zákoník práce, správní právo, rodinné právo a ústavní právo.
tel.: +420 387 789 990
email:
web: www.krizenecky.cz
České Budějovice 3, Na Sadech 2033/21
Nabízíme komplexní právní služby v oblasti práva obchodního, pracovního, rodinného a nemovitostí. Právní servis poskytujeme jak pro firmy podnikatele, tak i pro soukromou klientelu.
tel.: +420 731 747 561
email:
web: www.aknovak.eu
Praha-Nové Město, Myslíkova 1275/12
Advokátní kancelář zaměřená na soudní proces v obchodním právu. Zaměřujeme se na insolvenční řízení včetně reorganizací, nabývání majetku od subjektů ohrožených úpadkem a v úpadku. Obchodní, majetkové a daňové soudní spory, trestní řízení s...
tel.: +420 224 947 055
email:
web: www.zizlavsky.cz
Praha-Josefov, Široká 36/5
Specializace-průmyslové a autorské právo, ochrana duševního vlastnictví. Přihlašujeme k ochraně patenty, ochranné známky, užitné a průmyslové vzory. Nabízíme-licence, rešerše, ochrana software, domény, znalecké posudky, oceňování nehmotného majetku.
tel.: +420 387 436 600
email:
web: www.advopatent.cz
České Budějovice 3, Husova tř. 1847/5
Nabízíme pojištění právní ochrany: pojištění auta, řidiče, rodiny, zaměstnance, nemovitosti. Nabízíme pojištění pro lékaře, lékárníky a podnikatele. Vyřešíme vaše spory v oblastech: reklamace služeb nebo výrobků, obhajoba v trestním a přestupkovém...
tel.: +420 267 990 711
email:
web: www.das.cz
Praha-Vinohrady, Benešovská 2538/40
Poskytujeme komplexní právní služby se zaměřením na obchodní, občanské, trestní, správní a autorské právo, zakládání společností, převody nemovitostí, zastupování v soudním a rozhodčím řízení v tuzemsku i v zahraničí.
tel.: +420 224 313 793
email:
web: www.grubnerlegal.cz
Praha-Nové Město, Washingtonova 1599/17
Patentová a známková kancelář nabízející služby v ČR i zahraničí v oblastech: patenty, evropské patenty, PCT, užitné a průmyslové vzory, ochranné známky, komunitární ochranné známky, mezinárodní ochranné známky. Zajišťujeme licence, znalecké posudky.
tel.: +420 241 719 904
email:
web: www.tetrapat.cz
Praha-Smíchov, Ostrovského 911/30
Kompletní právní servis v oblasti dopravních nehod, vyřízení náhrady škody, jednání a soudní spory s pojišťovnami, obhajoba ve věcech dopravních nehod.
tel.: +420 257 325 113
email:
web: www.akmasin.cz
Praha-Smíchov, Pavla Švandy ze Semčic 495/12
Provádění exekucí k vymožení pohledávek i jiných povinností stanovených exekučními tituly. Sepisování exekutorských zápisů s doložkou vykonatelnosti. Právní poradenství ve věci vymáhání pohledávek.
tel.: +420 266 032 031
email:
web: www.exekucepraha.cz
Praha-Vysočany, Pod pekárnami 245/10
Exekutorský úřad provádí vymáhání pohledávek, sepisování soukromých listin, úschovu peněz, listin, cenných papírů a věcí. Dále sepisujeme exekutorské zápisy, provádíme exekuce, dobrovolné dražby movitých a nemovitých věcí, právní poradenství.
tel.: +420 266 713 022
email:
web: www.exekutor-plasil.cz
Praha-Holešovice, Jankovcova 1055/13
Zajištění právního poradenství, zprostředkování objednání ve smluvní advokátní kanceláři.
tel.: +420 602 176 440
web: www.legalrescue.cz
Praha-Libeň, V Holešovičkách 1579/24
Vzory smluv 2010. Smlouvy, podání, formuláře, zákony v nově aktualizované podobě, kterou lze od nás získat na CD. Všechny vzory smluv obdržíte v souboru téměř 2000 vzorů s možností okamžitých úprav a tisku. Aktualizace vzorů je zajištěna. Velmi...
tel.: +420 603 721 494
email:
web: www.legis.cz
Hradec Králové, Průmyslová 1200/4a
Poskytujeme právní služby v oblasti mezinárodního, obchodního, občanského, rodinného, pracovního, konkursního, přestupkového, mezinárodního a trestního práva. Zastupujeme klienty před soudy, orgány státní správy, Evropským soudem pro lid.práva, A+NJ.
tel.: +420 241 402 235
email:
web: www.hk-advokat.cz
Praha-Nusle, Marie Cibulkové 394/19
Nabízíme kompletní právní služby v oblastech občanského (převody nemovitostí, dědická řízení), rodinného (rozvodová řízení, výživné), obchodního, správního a přestupkového práva, obhajoby ve věcech trestních. Zaručuji Vám osobní přístup.
tel.: +420 387 200 552
email:
web: www.advokatibudejovice.cz
České Budějovice 3, Na Sadech 2017/13
Nezávislá poradensko-právní společnost zaměřená na realizaci veřejných zakázek, vzdělávání a dotační management. V souladu se zákonem o veřejných zakázkách zastupujeme klienty při organizaci zadavatelských činností nebo při účasti v zadávacím řízení....
tel.: +420 286 884 368
email:
web: www.otidea.cz
Praha-Staré Město, Na příkopě 988/31
Počet položek: 24položek na stránku: 1 2 > >|