Společnost ASA poskytuje komplexní služby v nakládání s komunálními, průmyslovými i nebezpečnými odpady, služby pro obce a sanační práce.
tel.: +420 283 061 301
email:
web: www.asa-cz.cz
Praha-Ďáblice, Ďáblická 791/89
Provádíme stěhování a vyklízení bytů, domů, ale i průmyslových objektů, včetně těžkých břemen, jako jsou klavíry, trezory, různé stroje a jiné. Nabízíme vyklízecí práce, odvoz a likvidaci odpadu, včetně demontáže a roztřídění (skříně na desky, sklo).
tel.: +420 739 157 351
email:
web: www.aaa-stehovani.cz
Praha-Chodov, Benkova 1691/23
Odvoz a likvidace odpadu a suti, kontejnery 3m3 - 9m3, vyklízecí práce. Odvážíme sutě, zeminu, směsný, zahradní a další odpad, zajišťujeme skartací dat a nakládku odpadu. Služby v Praze a Středočeském kraji.
tel.: +420 274 780 001
email:
web: www.odpady-aaso.cz
Praha-Strašnice, Pod altánem 346/77
Dodáváme akustické materiály, Sylomer, Sylodyn, Sylodamp, Soundblox, Acoustic block, Waffel, Pyramide, Izomat, absorpční a tlumicí panely. Dále provádíme stavební akustiku, opatření proti hluku, měření hluku, dodávky a montáže akustických krytů.
tel.: +420 602 857 229
email:
web: www.acplus.cz
Brno-Řečkovice, Kunštátská 1406/3
Přijímáme stavební odpad jako jsou cihly, tašky, beton, asfalt či zeminu k recyklaci. Prodáváme certifikované materiály (recykláty) vhodné na zásypy potrubí, pod zámkovou dlažbu, do konstrukčních vrstev cest, drenáže, terénní úpravy či jemně drcený...
tel.: +420 377 924 511
email:
web: www.azs98.cz
Plzeň-Východní Předměstí, Koterovská 2208/158
Naší činností je zahradní architektura, návrhy, realizace a údržba zahrad. Kompletně dodáme zahradní jezírka, trávníky a travní koberce, závlahy, střešní zahrady, ošetření a kácení stromů i osvětlení. Prodáváme Automower, Gartenprofil 3000, Florapas.
tel.: +420 603 449 076
email:
web: www.baobab.cz
Únětice 5, Únětice 5
Provádíme výkup a třídíme kovový odpad. Železo, železný šrot, litina, nerez, barevné kovy, měď, hliník a mosaz. Vykupujeme stroje, elektromotory, kabely, akumulátory, slitiny barevných kovů a další druhotné suroviny. Provádíme odvoz vlastní dopravou.
tel.: +420 774 968 004
email:
web: www.druhotnesuroviny.cz
Zastávka, Nádražní 598
Nabízíme sanace po požárech a odstraňování škod způsobených vodou. Dále provádíme vysoušení staveb a budov, dezinfekce a následné uvedení objektu do původního stavu. Sanace po záplavách a vodovodních haváriích. Nabízíme kompletní řešení na klíč:...
tel.: +420 281 960 519
email:
web: www.cz.belfor.com
Jirny, Družstevní 17
Poskytujeme komplexní služby v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady - odstraňování odpadů, recyklace, sběrny druhotných surovin, ekologické služby, autorizované měření emisí, ekologické poradenství a audit. Provádíme svoz, separace a odstranění...
tel.: +420 602 788 568
email:
web: www.cech-odpady.cz
Volfířov-Šach 15, Volfířov-Šach 15
Nabízíme komplexní služby v oblasti dezinfekce, dezinsekce a deratizace na Moravě. Speciální fumigace (plynování) napadených zásob a prostorů toxickými plyny. Projekty ochrany před škůdci v rámci norem EU (HACCP). Reference k dispozici BVQI ISO 9001.
tel.: +420 553 653 633
email:
web: www.dddservisopava.cz
Opava-Předměstí, Olomoucká 553/90
Demolice, bourání a likvidace objektů. Demontáž technologických zařízení včetně výkupu a odvozu, recyklace stavební suti.
tel.: +420 545 238 081
email:
web: www.demontservis.cz
Brno-Chrlice, Tovární 739/1
Vyrábíme zařízení pro vybavení skladů, skladování, nebezpečné látky, chemikálie, hořlaviny. Dodáváme skladovací kontejnery, protipožární sklady, záchytné vany, regály. Laboratorní skříně, sorbenty, mycí stoly. Manipulační technika, vozíky, rudlíky.
tel.: +420 383 313 226
email:
web: www.denios.cz
Strakonice II, Heydukova 1305
DDD - deratizace, dezinfekce, dezinsekce. Likvidujeme: domácí škůdci - potkan, myši domácí, hraboši. Provedeme vyklízecí práce - vyklízení půdy vč. holubinců, sklepy. Čištění fasád, hubení hmyzu: švábi, rus domácí, štěnice, mravenci, rybenka, mouchy...
tel.: +420 377 242 764
email:
web: www.desinsekta.cz
Plzeň-Východní Předměstí, Lindauerova 140/21
Nabízíme destilační přístroje pro recyklaci rozpouštědel a ředidel. Recyklujeme znečištěná rozpouštědla. Prodáváme mikroskopy, lupy, měřicí systémy, stroje a materiály pro flexotisk a knihtisk. Nabízíme na zakázku vyrobené rtuťové obloukové UV lampy.
tel.: +420 313 574 808
email:
web: www.drexx.cz
Libušín, Důl Max 871
Nabízíme odvodňovací systémy z polymerbetonu, žlaby z betonu k odvodnění zpevněných ploch, žlaby z nerezi a nerezové výrobky k odvodnění budov. Prodáváme také nerezové sprchové žlaby, odlučovače tuků, ropných látek, škrobů, vsakovací systémy potrubní...
tel.: +420 541 321 032
email:
web: www.dubar.cz
Brno-Židenice, Koperníkova 2409/3
Provádíme činnost koordinátorů BOZP podle z. č.309/2006 Sb. při přípravě i realizaci stavby na celém území České republiky, poradenství a školení v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, činnost techniků BOZP. Dále poradenství v oblasti ochrany...
tel.: +420 585 203 166
email:
web: www.ecological.cz
Olomouc-Lazce, Na Střelnici 343/48
Zajistíme odvoz odpadů a stavebních sutí, přistavení kontejnerů o objemu 3-15 m3 a nosnosti 3-10 tun (nosiče Avia a Mercedes Benz). Provádíme strojní, ruční a zimní údržbu komunikací, údržbu zeleně, likvidaci černých skládek a další komunální služby.
tel.: +420 233 320 311
email:
web: www.ekopatrol.cz
Praha-Bubeneč, Papírenská 120/12
Provádíme průzkumné a geologické práce, ekologické audity, analýzy rizik, EIA, IPPC, sanace znečištění zemin a vod, odpadové hospodářství, kompostování, bioplynové stanice, ochrana ovzduší, autorizované měření průtoků odpadních vod.
tel.: +420 267 914 573
email:
web: www.ekora.cz
Praha-Nusle, Sinkulova 329/48
Provádíme autorizované měření emisí, imisí, pachových látek, azbestu, hluku, vibrací, pracovního prostředí, rozbor vody, analýzy půd, odpadů, materiálů, testy ekotoxicity (detergenty). Zpracováváme rozptylové studie, odborné posudky, EIA, SEA, IPPC....
tel.: +420 495 218 875
email:
web: www.empla.cz
Hradec Králové-Kukleny, Za Škodovkou 305/5
Nabízíme likvidace nebezpečných odpadů, chemická ČOV Přelouč, zařízení na odstraňování kapalných odpadů kategorie N a O, doprava ADR, louhování, čištění IBC kontejnerů, čištění jímek a kanalizací. Vlastníme integrované povolení.
tel.: +420 777 708 262
email:
web: www.likvidace-odpadu.cz
Přelouč, Tovární 1553
Počet položek: 51položek na stránku: 1 2 3 > >|